YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

Crea diem

Ett Leader Tornedalen Projekt


Bakgrund

Hantverket i vår region har fått en undanskymmande roll efter industrialismens intåg då jord och skogsbruket effektiviserats och inte längre kunnat livnära befolkningen, därmed har en stor utflyttning av de unga i Tornedalen blivit ett facto.

På grund av den förda språkpolitiken, för meänkieli en tynande tillvaro och då speciellt bland våra ungdomar det är i dag i högre grad äldre personer som talar mer genuin meänkieli.


Detta har medfört att en generationsklyfta uppstått som resulterat i att det traditionella hantverket och språket inte har överförts till nästa generation. I dagsläget finns språket och hantverket kvar i de äldre generationerna men dessa led tunnas snabbt ut och det finns en stor risk att delar av vårt kunnande och traditionella hantverk blir bortglömt. Genom vårt samarbete med skolorna i bygden ska vi föra över kunskapen och kunnande om hantverket och språket och dess gemensamma historia.I februari 2010 beslöts det att bilda 11:ans hantverkscenter ekonomisk förening, föreningen ska verka för att utveckla och bevara den traditionella hantverkstraditionen.I vår bygd har vi några särskilt intressanta hantverksprodukter såsom mukkakniven och i grannbyn, lovikkavanten som behöver bevaras och utvecklas i samarbete med utövarna av dessa hantverk.Idag bedrivs en träffpunkt/café där pensionärer, funktionshindrade, arbetslösa och daglediga i alla åldrar träffas, via detta nätverk finns redan en stor kunskapsbas i de traditionella hantverket och meänkieli. 11:ans hantverkscenter känner att de har ett stort ansvar att föra dessa traditioner vidare.Via vårt samarbete med besöksnäringen i bygden är vår träffpunkt uppskattad och välbesökt av de volontärer från övriga Sverige och olika länder tex Tyskland, England, Indien, USA, Venezuela, som bor och arbetar på Turistföretaget Aurora Retreat. Volontärerna stannar från 1 månad till ett halvt år, under tiden lär de känna lokalbefolkningen få en inblick i vårt hantverk och språk. Detta ger oss ett mångfald genom samarbetet med besöksnäringen och en stor potential till utveckling mot att söka samarbete med fler företag i besöksnäringen.Det har även startat upp nyskapande hantverk i och i detta nyskapande ser vi en stor potential till utveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På bilden ser du ett tovat armband.